IMPRESSUM


IMPRESSUM

Skraćeni naziv: MULACO d.o.o.
Sjedište: Zagreb, Petrinjska 7

Adresa: Zagreb, Petrinjska 7

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu na pod brojem Tt-16/36406, redni broj upisa 2

Poslovna banka i broj žiro-računa:

Adikko Bank d.d., IBAN: HR9225000091101054813

OIB: 85376820949
MBS: 080432728

Članovi društva: S. Mulabegović, N. Mulabegović
Osobe ovlaštene za zastupanje: S. Mulabegović, N. Mulabegović, A. Mulabegović

E-mail adresa: hello@zagrebsocial.club