PRIVATNOST

PRIVATNOST I SIGURNOST

 

O pravilima privatnosti

Ova pravila o privatnosti ("pravila") objašnjavaju kako Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge (dalje u tekstu: "Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge") prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge-u dostupni korištenjem web stranice www.zagrebsocial.club.

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ovo pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge je "voditelj obrade", odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge kao pružatelj usluga web stranice www.zagrebsocial.club zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Naziv tvrtke:

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge

Adresa: Ulica Tadije Smičiklasa 22

Telefonski broj: +385977999977

E-pošte: hello@zagrebsocial.club.

 

www.zagrebsocial.club kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti ova Pravila privatnosti i Opće uvjete poslovanja i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice www.zagrebsocial.club, unaprijedio rad web stranice www.zagrebsocial.club, stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktirao korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti te analizirao upotrebu internetske stranice www.zagrebsocial.club. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Na internetskoj stranici www.zagrebsocial.club, Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge prikuplja slijedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, lozinku, broj telefona, adresa, adresu e-pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj, grad, spol, datum rođenja, tvrtka i OIB samo za tvrtke.

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge slijedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana sa Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge, a o čemu Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

 

Kakva prava na privatnost imate?

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge slanjem e-poruke na hello@zagrebsocial.club.

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge-a zatražiti sljedeće:

 

 

 

 • da vam omogući pristup vašim osobnim podacima

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

 • da vam osigura kopiju osobnih podatke koje čuvamo

Možete nas kontaktirati ako želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

 • zatražiti ispravak pogrešnih podataka

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

 • zatražiti brisanje osobnih podataka

Možete tražiti da zaustavi obradu ili čak tražiti brisanje osobnih podataka o vama koje čuvamo. Ako vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ako su vaši osobni podatci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

 • Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

Ako želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

 • podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge smatra legitimnom.

 • zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

Ako se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

 

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge kontakt podataka iz odjeljka o privatnosti.

Ako niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

www.zagrebsocial.club imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko web stranice www.zagrebsocial.club korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice.

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

 

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Neki podaci još uvijek se pohranjuju u papirnatom obliku, ali imamo tendenciju digitalizirati sve osobne podatke koje obrađujemo. Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider).

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljenji ili obrađeni. Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

 

Razmjenjuje li Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti je nam važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećom osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima.

Kao što znate, Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge surađuje s drugim kompanijama . To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštiteu skladu s EU zakonodavstvom.

Uz navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge. Ti davatelji usluga su ipak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije.

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica.

Koliko dugo će Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge zadržati vaše osobne podatke?

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja. Više informacija o razdobljima čuvanja određenih vrsta podataka nalazi se u odjeljku za što ćemo koristiti vaše podatke?

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših ugovornih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva kupnje, direktni marketing i sigurnosnih razloga.

Obrada naloga i pružanje usluga

Kada obavite kupnju putem web stranice, ovisno o slučaju, možda ćemo zatražiti da date određene osobne podatke koji su potrebni za pravilnu obradu vaše kupnje.

Kupac daje suglasnost da Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge može obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa sa kupcima te unapređenja usluga. Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika.

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Pravilima i Općim uvjetima poslovanja.

Kako bi osigurali da se proizvodi i usluge koje kupite kod nas dostave na ispravnu adresu, vaše osobne podatke koji su potrebni za pružanje pojedinih usluga dijelimo s pouzdanih vanjskih partnera (npr. vaše ime, adresa dostave i poruke uz isporuku koje ste naveli – poput doba dana kada želite primati dostavu).

Osim osobnih podataka, Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge može od korisnika zatražiti i druge podatke kojima se iste ne može identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica, računalu, internetskom poslužitelju, preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge omogućuju kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiranje podataka za korisnike, unapređenje web stranice te dodatno usmjeravanje i prilagođavanje njezinih sadržaja korisnicima. Na temelju tih podataka Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojim korisnicima.

Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumijeli na koji način korisnici koriste naše web stranice.

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići". Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

 

Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.zagrebsocial.club imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko web stranice www.zagrebsocial.club korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice.

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

 

Marketing

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge bi Vam želio poslati informacije o našim proizvodima i uslugama za koje bi mogli biti zainteresirani. Međutim, smijemo poslati takav marketinški materijal samo ako se odlučite za to. Imajte na umu da čak i ako ste pristali primati naše marketinške poruke, možete od primanja istih odustati u svakom trenutku.

 

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu 25.06.2018.

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.

 

OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na web stranici i koji su korištenjem web stranice www.zagrebsocial.club obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge, Petrinjska 7, Zagreb, OIB 85376820949 od korisnika fizičke osobe kao ispitanika. Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge kao pružatelj usluga web stranice www.zagrebsocial.club zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Mole se korisnici da pročitaju Opće uvjete poslovanja kako bi lakše razumjeli koje podatke Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.

Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge na adresu e-pošte hello@zagrebsocial.club.

Mole se korisnici da pažljivo pročitaju Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem osobnih podataka putem web stranice www.zagrebsocial.club i pristankom na Opće uvjete poslovanja putem web stranice www.zagrebsocial.club korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slažete s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www.zagrebsocial.club.

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja web stranice www.zagrebsocial.club.

 

 

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici www.zagrebsocial.club. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici www.zagrebsocial.club.

Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici www.zagrebsocial.club.

 

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Na internetskoj stranici www.zagrebsocial.club Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge prikuplja slijedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, lozinku, broj telefona, adresa, adresu e-pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj, grad, spol, datum rođenja, tvrtka i OIB samo za tvrtke.

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge slijedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana sa Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge, a o čemu Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge vodi zbirke o osobnim podacima.

Kupac daje suglasnost da Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge može obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa sa kupcima te unapređenja usluga. Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika. Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge se obvezuje korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko korisnici zatraže ispravak ili brisanje njihovih osobnih podataka, Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge će takve podatke izmijeniti ili ukloniti.

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge potrebne osobne podatke prosljeđuje isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe kupca ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala.

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica.

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.

Voditelj zbirke osobnih podataka je Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge

Voditelj zbirke osobnih podataka za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži temeljne informacije o zbirci, a osobito sljedeće:

 • naziv zbirke,
 • naziv, odnosno osobno ime voditelja zbirke i njegovo sjedište, odnosno adresu,
 • svrhu obrade,
 • pravni temelj uspostave zbirke podataka,
 • kategorije osoba na koje se podaci odnose,
 • vrste podataka sadržanih u zbirci podataka,
 • način prikupljanja i čuvanja podataka,
 • vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka,
 • osobno ime, odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu, odnosno sjedište,
 • naznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s naznakom države, odnosno međunarodne organizacije i inozemnog primatelja osobnih podataka te svrhe za to unošenje, odnosno iznošenje propisano međunarodnim ugovorom, zakonom ili drugim propisom, odnosno pisanim pristankom osobe na koju se podaci odnose,
 • naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka je:

Ali Mirza Mulabegović, alimirza@younghearts.co, +385 97 7999 977, Petrinjska 7, Zagreb

Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka su odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.

Voditelj zbirke osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na potpisivanje izjave o povjerljivosti.

Korisnik web stranice www.zagrebsocial.club ima pravo dobiti informacije o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka od voditelja zbirke osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka dostaviti će najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom korisniku web stranice www.zagrebsocial.club na njegov zahtjev, odnosno zahtjev njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:

 • dati potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne,
 • dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,
 • omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje,
 • dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
 • dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega,
 • dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev korisnika web stranice www.zagrebsocial.club, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni.

Neovisno o zahtjevu korisnika web stranice www.zagrebsocial.club u slučaju ako voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, isti će ih sam dopuniti ili izmijeniti.

O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i primatelje osobnih podataka.

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.zagrebsocial.club kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti Opće uvjete zaštite osobnih podataka i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice www.zagrebsocial.club, unaprijedio rad web stranice www.zagrebsocial.club, stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktirao korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti te analizirao upotrebu internetske stranice www.zagrebsocial.club. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Davanjem osobnih podataka i prihvaćanjem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da ga Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge i osobe navedene u ovim Općim uvjetima poslovanja, obavještavaju o svojim promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama.

 

DAVANJE OSOBNIH PODATAKA

Davanjem osobnih podataka temeljem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da njegove osobne podatke Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge daje na korištenje osobama povezanim sa istim u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.

Ikakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

DOPUNE I ISPRAVCI OSOBNIH PODATAKA

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge slanjem e-poruke na hello@zagrebsocial.club te zatražiti odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge preporučuje korisnicima da u slučaju promjene osobnih podataka, iste što prije ažuriraju. Također, korisnici mogu zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

 

ZAŠTITA PODATAKA

Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge iznimno drži do zaštite osobnih podataka i poduzeo je različite mjere opreza u svrhu zaštite osobnih podataka korisnika. Korisnik osobnim podacima na web stranici www.zagrebsocial.club može pristupiti pomoću lozinke i adrese e-pošte.

 

POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH OSOBA

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge prikuplja od ispitanika. Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.zagrebsocial.club imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko web stranice www.zagrebsocial.club korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

OSTALI PODACI 

Osim osobnih podataka, Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge može od korisnika zatražiti i druge podatke kojima se iste ne može identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica, računalu, internetskom poslužitelju, preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge omogućuju kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiranje podataka za korisnike, unapređenje web stranice te dodatno usmjeravanje i prilagođavanje njezinih sadržaja korisnicima. Na temelju tih podataka Sundae, obrt za trgovinu i ostale usluge saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojim korisnicima.